සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD041-36
කාම ලෝක රූප ලෝක.
කාම ලෝක, රූපලෝක, අරූප‍ලෝක පහදා දෙන්න එය භාවනාවට ගන්නේ කෙසේද?
18:20
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව