සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD041-29
සංකිරිට්ට සංඛාර...විග්‍රහය.
සංකිරිට්ට සංඛාර, පරිත්තාබ සංඛාර, අප්පභානාග සංඛාර යන ත්‍රිවිධ සංඛාර, විසංඛාර කල අවස්ථාව කුමන අයුරකින් ලැබිය යුතුද?
03:03
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව