සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD041-28
සෝවාන් අයකු මත්පැන් බීම.
සෝවාන් ඵලයට පත්වූ හෝ ප්‍රථම ධ්‍යානයට හෝ පත් පුද්ගලයකු මත් පැන් පානය කිරීම හෝ වෙනත් දුෂ්චරිත ක්‍රියාවක යෙදිම තමන් ලබාගත් ඵලය පිරිහීමක් වේද?
08:35
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව