සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD041-24
තැතිගැණීමට හේතුවක්.
කිසියම් අයකු නිතර තැති ගැණිමෙන් හෝ අන්නයන් ගෙන් නිතර දොස් ඇසිමට සිදුවේයයි, නිතර බයෙන් සිටීමට සිදු වන්නේ ඇයි?
05:51
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව