සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD041-23
සඤ්ඤා නිරොධය නිවනද?
සඤ්ඤා නිරෝධය නිවනද?
12:40
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව