සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD041-16
අතහැරීම නාථයි.
අත හැරීම නාථයි යන්න පහදා දෙන්න.
12:41
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව