සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD041-14
අත හැරිය යුතු උපාදානය.
සඪායතනයෙන් උපාදාන කර ගන්නා හේතු ඵලය සංඛාර කර ගන්නා විට සසර ගමන දීර්ඝ වේයයි දනිමි. හැම උපාදානයක්ම හේතු ඵලයකයි මෙනෙහි කරමින් අතහැරීම කල හැකිද?
23:23
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව