සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD041-12
දැනුම විග්‍රහය.
මිනිසා දැනුම භාවිතා කරමින් ආස්වාදයේ සතුට පසුපස අධිවේගයෙන් හබායයි. මේ සංසාර ගත දුකට මුල්වන්නේ දැනුමයි. අද උපත විදීම මරනය දැනුමේ ධර්මතාවයන්වේ. බුදුහිමි වදාල ධර්මයහි කාලයට හසු නොවන අකාලිකවුද, අවේදයිතවුද, නිරාමිසවුද, සදාතනිකවුද එම මෙනෙහි කිරීම් බුදුන් දකින, නිවන් දකින අයුරු සිදුවන්නේ සංඥා නිරෝධ වීමක් තුලින් බව ත්‍රිපිටක දේශනාවක් තුලින් දැනගන්නට ලැබුනි. ඔබ වහන්සේ පෙන්වා දෙන චන්දරාගය දුරුවන්නේ දැනුම වැඩීමෙන්ද දැනුම අතහැරීමෙන්ද යන්න ගලපා මෙම දහම් ගැටලුව විසදා දෙන්න.
42:06
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව