සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD041-11
සික්ෂා පද කැඩීම.
පංච සික්ෂා පද සමාදන්ව ඒවා කඩාගත් විට ආනාවිතික්කාමාවරනයට වැටෙන බව සැගවුන බොදුමග කලඑලි දකී පොතේ සටහන්ව ඇත. ඒ පිලිබදව විස්තරයක් ලබාදෙන්න.
17:36
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව