සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD041-10
ධ්‍යාන ලබන ආකාරය.
ධ්‍යාන වලට යන විදිය, එයට කලයුතු භාවනාව කුමක්ද?
15:39
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව