සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD040-38
සතුට ලබන ආකාරය - දහම් සාකච්ඡා, දහම් කථා
ගිහි අප නිවසේදි හෝ වෙනත් ස්ථානයකදී දහම් සාකච්චා කිරීම් කරනවිට, තනිවම තම සිත තුලින්ද තුනුරුවන් ගුන මෙනෙහි විමෙන් අසන ලද දහම් අනුව නේද මගේ ජීවිතය ගත වන්නේ යන සිතුවිලි පහල විමෙන් වෙන සතුට අප්‍රමානයි ඒ අවස්ථාව කුමක්ද?

සිල් වතක පිහිටි දිනයන්හි, දාන-මානාදිය ගැනීමට යාමේදී හිතවත් පිරිස් හමු වූ විට, සුහද ව කථා කිරීම සුදුසු ද?
04:39
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව