සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD040-34
දිව්‍ය සංඛාර සකස් කර ගන්නා ආකාරය.
දිව්‍ය ලෝක හයේ පිහිටීමත්, දිව්‍ය ලෝක වලට සිතපිහිටුවා ගැණීමත්, සංඛාර සකස් විම පිලිබදවත් පැහැදිලි කිරිමක් කර දෙන්න.
11:06
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව