සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD040-26
දල්වා ගතයුතු බුදුපහන සහ ආරක්ෂක ගාථාවක්.
බුදු පහනක් නොදැල්වන නිවෙස් වල බූත අදුර පැතිරෙන බව අසා ඇත. එය සත්‍යයක්ද?
21:09
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව