සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD040-18
විදේශයකදී සිදුවන හදිසි මරනයකදි නැවත ඉපදීම.
විදේශ ගතවි සිටියදී සිදුවන හදිසි මරනයකදි ඉපදිම කෙසේ සිදුවේද?
07:46
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව