සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD040-12
ලද පස් මල් පූඡාව.
බෝධි පූඡාවකදී ලද පස් මල් පූඡා කිරිමේ පරමාර්ථය කුමක්ද? බවතු සබ්බ මංගලං ගාථාවේ තේරුම,
03:21
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව