සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD040-08
අමනුෂ්‍ය කරදර එන්නේ ඇයි?
නිවසක අමනුෂ්‍ය බලවේග නිසා රන්ඩු කරදර ඇත්නම් ඒ සදහා කලයුතු බෙෘද්ධ පිලිවෙත් මෙනවාද?
08:47
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව