සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD040-07
භාවනාවේ දී ලබන අත්දැකිම්.
සිත සමාධි ගතවේ ගෙන එද්දී තද බල කකුලේ වේදනාවක් එනවා. එය හරිම බාදාවක්. අනුකම්පා කර එයට පිලියමක් කියන්න.
02:39
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (2 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව