සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-68
කර්මය නිසා ආර්ථික තත්වය තීරණය වීම.
පෙර බවයකදී කරන ලද කර්මය නිසා වර්තමාන බවයේ රැකියාව හෝ ආර්ථික තත්වය තීරණය වන්නේද?
15:57
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (9 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව