සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-65
කෘමි නාශක නොයොදා අස්වැන්න ලබාගත හැකි බෞද්ධ ක්‍රමවේදයක්
ගොවිතැන් කටුතු වලදී කෘමි නාශක නොයොදා අස්වැන්න ලබාගත නොහැකි තත්වයක් ඇත. ඒ සදහා බෙෘද්ධ විග්‍රහයක් පහදා දෙන්නේ නම් මැනවි.
07:58
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
ඛණේන අග්ගිං ජලමාන නාය
සබ්බං පිචේ චන්දන දාරුඛීයේ
ශරීර ඛීයේ සුගතස්‌ස ධාතුයෝ
මුත්තං ස්වර්ණං සුමනං ව දිස්‌සති
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව