සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-62
බුද්ධ පූජාව බල්ලන්ට කුරුල්ලන්ට දීම.
බුද්ධ පූජාව බල්ලන්ට කුරුල්ලන්ට දීම සුදුසු ද?
10:30
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව