සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-61
බුද්ධ ධම්ම සංඝ තුණුරුවන් සරණයාම.
බුද්ධ ධම්ම සංඝ තුණුරුවන් සරණයාම පමණක් බුදු දහමේ ඇතත් භික්ෂුනින් සරණ යාමක් නොමැත්තේ ඇයි දැයි පහදා දෙන්න.
10:31
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව