සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-57
පසේබුදු වරුන් ගැන.
පසේබුදු වරුන් ගැන විස්තරයක් කරුණාකර දැන් වදාරන්න. බුදු රදුන්ගේ කාලයේ පසේබුදු වරුන් සිටියේද?
05:06
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව