සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-54
පැවිද්දට සුදුසු වීම, පිරිත් මණ්ඩපය.
කාන්තාවන්ගේ පැවිද්ද මේ කාලයට සුදුසු වේද? ඒ සදහා අවස්ථාවක් ලබාගත හැකිද? පිරිත් මණ්ඩපයේ රජ ගහ සදහා පුවක් ගහක් බැද උඩ කොළ එල්ලා සකස් කරන්නේ ඇයි?
18:48
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
පැවිදි
චීවර
මණ්ඩපය
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (11 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව