සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-47
දස පුන්‍යක් ක්‍රියා සහ අටමහ කුසල්.
දස පුන්‍යක් ක්‍රියා සහ අටමහ කුසල් වල වෙනස පැහැදිලි කර දෙන්න?
10:44
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව