සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-45
කර්ම සහ පටිච්චසමුප්පාදය.
කර්ම සහ පටිච්චසමුප්පාදය අතර සම්බන්ධය සහ කර්ම විපාක වලට පටිච්චසමුප්පාදය බලපාන ආකාරය උදාහරණ සහිතව ගැබුරින් පහදා දෙන්න.
17:00
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
ඌරා
හරකා
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (10 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව