සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-42
සෝතාපන්න වන ආකාරය සහ වෛර පහයි බිය පහයි දුරුවීම.
වෛර පහයි බිය පහයි දුරුකර සෝතාපන්න වීම විස්තර කර දෙන්න?
45:04
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව