සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-37
කෙළෙස් දුරු කිරීමට හෙතුවෙන කරනා.
කෙළෙස් දුරු කිරීමේදී තදංග, විෂ්කම්බන, සමුච්චේද, පටිපස්සදී, නිස්සරණ වශයෙන් හේතුවෙන කරනා පහදා දෙන්න?
02:15
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (1 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව