සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-33
ඕදාත වත සහ සම්මා දිට්ඨිය.
ගිහි ඕදාත වත නම්න් බුදුන් වහන්සේ වදාලේ සුදු වස්ත්‍ර අදීන අර්ථයද? නියත මිථ්‍යා දෘෂ්ටිය පහදා දෙන්න?
04:54
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව