සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-32
ධර්ම අවබෝදයට අවශ්‍ය පසුතලය.
චිත්ත සමාධියක් පලයක්‌ ලැබීමට අවශ්‍යද? ප්‍රඥවෙන් දැකීම පමණක් ඇතිද? සීල සමාදී ප්‍රඥ තුලින් ප්‍රථමයෙන් ප්‍රඥ ලැබේද? ඒ සමගම ඒ තුත් ගුණයම එකවිට ලැබේද?
09:45
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව