සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-30
ක්‍ෂණ භංගූරත්වය දැකිය හැකිද?
හේතු පල දහම් අනුව ක්‍ෂණයක් සමුදය වී වය වී ඊලග ක්‍ෂණයක් සමුදය වීමට ප්‍රථම ඉඩක් තිබෙන බව දහමෙන් කියයි එය දැකීම කරගැනීමට අවශ්‍ය මග පෙන්වා දෙන්න?
20:52
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (12 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව