සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-22
නවඅරහදී ඉතිපිසෝ ගාථාව 108 වතාවක් කීම.
නවඅරහදී ඉතිපිසෝ ගාථාව බුදුන් වදින විට 108 වතාවක් කීමෙන් ලැබෙන ආනිසංස මොනවද?
04:43
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව