සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-20
භාවනා කිරීමේදී ඇතිවන ගැටලු වලට විසදුම්.
භාවනා කිරීමේදී ඈනුම් යාම, බඩේ කැකුම්, රිදුම්, අත් පා තදවෙන රිදෙන ගති ඇතිවීම සිදුවන්නේ ඇයි?
19:38
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව