සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-18
මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව සහ මජිමා ප්‍රතිපදාව.
මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව සහ මජිමා ප්‍රතිපදා අතර වෙනස?
10:41
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව