සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-17
අත්හැරීම සහ අත්ඇරිම
අර්ය මාර්ගයේ ගමන් කිරීමේදී අපගේ ගිහි ජීවිතයේදී යම් මාර්ගපලවලට පත්වීමේදී කම් සැප ඉබේම අත්හැර යනවාද?
15:06
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (9 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව