සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-16
බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මය දෙශනා කල භාෂාව.
බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මය දෙශනා කර තිබෙන්නේ හෙළ බසින්ද නැත්නම් පාලි බසින්ද?
14:44
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව