සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-14
පටිසංදිය සිදුවන චුති සිත.
චුති සිත යනු කුමක්ද? ඊලග පටිසංදිය සිදුවන්නේ චුති සිත අනුවද? කොතරම් කුසල් කරත් මල්ලිකා දේවිය අපා ගතවූයේ චුති සිත නිසාද?
13:41
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව