සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-11
කසින භාවනා සහ දුතාංග.
කසින භාවනා යනු කුමක්ද? දුතාංග කියන්නේ මොනවාද? දුතාංග කොපමණ තිබෙනවාද?
07:25
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
කසින
දුතාංග, දූතාංග, ධූතාංග
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව