සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-08
දුෂිත මිනිසාගේ බලපෑම නිසා සිදුවන පොදු විපාක, නිරුක්ති මගින්
පිටාර ගැලීම, ගංවතුර, නායයෑම, භූමිකම්පා, කුණාටු, සුළිසුලං, ලැවුගිනි, ගිනිකදු, සුනාමි, හෙණගැසීම, අකුණු, නියග, දුර්බික්ෂ, මේවා ඇතිවීමට මිනිසාගේ බලපෑම සහ මේ වචනවල නිරුක්ති පැහැදිලි කරදෙන්න?
20:31
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
පිටාර ගැලීම
හෙණගැසීම
අකුණු
නියග
ඉඩෝරය
සාගතය
දුර්බික්ෂ
බැක්ටිරියා
වෛරස්
කරදිය
මුහුද
ගංවතුර
නායයෑම
භූමිකම්පා
කුණාටු
සුළිසුලං
ලැවුගිනි
ගිනිකදු
සුනාමි
දිලීර
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (12 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව