සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-06
ශික්ෂාපදය සමාදම් වූ විට.
අදින්නාදානා වේරමණී ශික්ෂාපදය සමාදම් වූ විට නිවසින් අප ගෙන එන බෙහෙත් වතුර ආදිය පරිහරණය.
06:00
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව