සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-05
යක්ක, යක්ෂ සහ රාක්ෂ.
ආලවක යක්ෂයා සෝතාපන්න වුවේ කෙසේද? යක්ෂයන් සතර අපා සත්වයන්ද?
10:02
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන නිරුක්ති:
යක්ක, යක්ෂ සහ රාක්ෂ
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව