සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD039-02
පංචස්කන්ධ විග්‍රහය.
පංචස්කන්ධයට අයත් සංඥා සංඛාර විඤ්ඤාණ යන ස්කන්ධ තුන විග්‍රහ කර දෙන්න.
12:15
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව