සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD038-43
සං යනු.
සං යනු රාග ද්වේෂ මෝහ එකතුවීම යනුවෙන් අසා ඇත්තෙමු. පිං පව් කුසල් අකුසල් එකතුවීම සං යන අර්ථයටම වැටෙද?
16:40
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව