සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD038-39
ලෝකය මනක්කල්පිතද?
තුන් ලෝකය මනක්කල්පිතද?
16:45
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව