සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD038-34
වින බන්ධන විස්තරය.
කර්මස්ථාන විග්‍රහය බුද්ධ රතනානුභාවෙන සබ්බ වින බන්දන විනස්සතු
10:04
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව