සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD038-30
මග ඵල ඉක්මනින් ලැබීමට හේතු.
සමහර පැවිදි ස්වාමීන්වහන්සේලාට එක් කර්මස්ථානයකින් පවා භාවනාවක් වැඩී පෙර ආත්ම පවා දැකීමට හැකිවී තිබෙනවා. වයසින් අඩු වුවත්, එහෙත් සමහර අයට එසේ අවංකව කොපමණ කැපකරත් එවැනි හැකියාවක් මතු නොවන්නේ ඇයි?
15:22
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව