සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD038-25
දුක වටහා ගන්න.
ප්‍රිය දේ දුකයි, අප්‍රියදේ ද දුකයි මේ දෙඅකරයේ දුක සමානද?
10:14
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව