සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD038-23
අභිනව සතුන් සිටීද?
කීඩෑවා වැනි සතුන් ඇතිවුයේ මෑතක දීය. එවිට මෙම සතුන් අභිනව සතුන් නේද?
44:35
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව