සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD038-22
ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කාය සංඛාරද?
ආශ්වාස පස්වාස කාය සංඛාරෝ, හුස්ම ගැනීම හෙලීම කාය සංඛාරයකි. හුස්ම කාය සංඛාර වන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
12:38
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව