සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD038-20
පංචසීලය සිල් වතක්ද?
පංචසීලය සිල් වතක්ද?
එසේනම් බය පහෙනුත් වෛර පහෙනුත් මිදෙන්නේ කොහොමද?
සීලය අරියකාන්ත සීලයක් වන්නේ කෙසේද?
15:07
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව