සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD038-16
ත්‍රිලක්ෂනය.
මම මෙම ආරාමයට පළමු වරට පැමිණියේ අදයි. මාහට ත්‍රිලක්ෂණය පිළිබදව ගැටළුවක් ඇත. උදාහරණ සහිතව පහදදෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි.
1:26:07
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (49 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව